News

Mesaz Nwel 2016

Mesaz Nwel 2016

Sat, 24 December 2016 | National affairs

Nwel i en levennman zwaye ki rasanble nou tou – pa zis Kretyen – otour selebrasyon nesans Zezi Kri.

I en levennman avek en sinnyifikasyon profon pour nou. I en lokazyon pour en refleksyon kolektiv lo lape, solidarite ek larmoni antre nou e dan nou pei.

Annou sezi lokazyon selebrasyon Nwel pou anmenn en transformasyon profon dan nou pei. En transformasyon ki elimin tou laform divizyon. En transformasyon ki anmenn plis linite nasyonal, lape ek lanmour antre nou.

San linite nasyonal, san lape, nou pei pa pou zanmen prospere. Annou reflesir seryezman lo la pandan sa peryod. Annou reflesir lo sinnyifikasyon Nwel e sa mesaz lape, lanmour ek linite ki i anmennen pour nou ek limanite an antye. E annou azir an konsekans.

Mon swet tou Seselwa, isi e a letranze, en tre zwaye Nwel.

James Alix Michel

Ansyen Prezidan Larepiblik

Back to all news