Presidency

Mesaz Prezidan Michel a lokazyon Lazournen Enternasyonal bann Zanfan Zanfan: Determinasyon i lakle zot sikse

Fri, 30 May 2014 | State House

Ser Zanfan, Le 1 Zen i zot  zour spesyal, ki’n ganny dedye pour tou zanfan lemonn.

Sa zour nou tou ansanm nou ranforsi nou langazman anver byennet zanfan, anver zot proteksyon, zot lasante, zot ledikasyon, pour pli byen elve zot. Le 1 Zen i fer rappel ki nou tou nou annan en devwar kiltiv sa bon lanvironnman, kot i ofer sekirite ek lanmour pour nou zanfan grandi byen. I en moman   selebrasyon, me avantou i en lokazyon pour pli apresye ledikasyon ki pe donn zot ek preparasyon pour zot vin bann bon sitwayen demen, fitir nou nasyon.

Isi Sesel, nou zanfan i touzour annan en plas spesyal. Zot trezor nou sosyete. Zot prezans i anrisi lavi lafanmiy. Zot sourir ek zwa-de-viv i fer lavi bokou pli vivan. Sesel i kontan tou son zanfan. Nou envestir bokou dan zot devlopman. Nou protez zot linosans, nou vwar zot labote ek potansyel pour lavenir.

Mon demann bann paran pour kontinyen antour zot zanfan avek lanmour, donn zot sa swen ek proteksyon pour grandir dan en lakour kot i annan lape ek larmoni. Tou bon ketsoz i komans dan lakour. Annou donn nou zanfan bon legzanp, responsabilite, disiplin, bon labitid, ki a fer zot lavenir, ki a fer nou lazwa ek lafyerte demen.

Le 1 Zen i osi en lokazyon pour nou mazin bann zanfan mwen fortinen. Zot vwar portre lo televizyon. Pa tou zanfan ki annan menm sans ek loportinite parey zot bann zanfan Seselwa. Pa tou zanfan ki al lekol, ki annan en fanmiy stab e ki kapab viv zot drwa. Pa tou zanfan ki kapab regard lavenir avek lespwar e kwar ki zot kapab fer zot rev vin realite.

Zanfan Seselwa zot kapab annan en rev. Zot annan tou loportinite. Zot lavenir i briyan si zot menm zot pran zot letid serye, annan bon frekantasyon. Se zot, avek sipor zot paran ek ansenyan, ki bezwen sezi loportinite. Napa nanryen ki enposib si zot travay dir e annan sa determinasyon pour reisir. Zot ledikasyon i devret zot priyorite. Se ledikasyon ki pou ouver laport e donn zot sa bann kalite ek mwayen pour reisir.

Ozordi, mon oule demann avek bann zanfan pour fer zot ledikasyon vin premye lenportans dan zot lavi. Ekout zot bann ansenyan. Respe ansenyan. Se zot ansenyan ki zot bann gid  ek sipor ki pou ed zot realiz zot rev. I pa zoli vwar zanfan pe dezobeir, ouswa reponn ou servi move langaz. Ler nou fer sa, nou pe mank respe pour sa bann dimoun ki’n dedye zot lavi pour travay avek nou. Me zot osi pe fer ditor zot prop lekor. Nou pa al lekol pour al fer problenm. Nou pa al lekol pour al lager, ou al ‘bully’ lezot. Nou al lekol pour ki ler nou’n konplet nou letid, nou sorti koman bann zenn byen formen e konpetan.

Swe nou nasyon se ki tou nou zanfan i vin bann zenn ki responsab, ki annan respe, ki debout for kont move lenfliyans. Ki rekonnet ki nou bann ansenyan, nou paran, lakominote, kin kontribye dan nou devlopman. Mon lot konsey se pa les zot tonm dan move semen. Pa ekout bann ki pou anmenn zot dan danze, ki pou detri zot lavenir. Met zot konfyans dan bann ki kontan zot e ki la toulezour pour zot. Estim zot prop lekor, apresye e valoriz zot bann bon potansyel.

Mon swet tou zanfan en bon lazournen e ki zot servi sa zour pour fer bann bon refleksyon kot zot lekol.

All messages