Presidency

Mesaz Prezidan James Michel a lokazyon Lazournen Travayer Le 1 Me, 2010

Fri, 30 April 2010 | Employment

Ser Frer ek Ser Travayer Seselwa,
I an rekonnesans gran kontribisyon travayer e osi lenportans travay ki gouvernman ti deside an 1979 pour deklar le 1er Me en zour konze, en zour refleksyon.

Travay se transformasyon. Travay se devlopman. Travay se lavi. Travay se progre pour limanite.  Alokazyon lazournen mondyal travayer, nou pa selman selebre valer nou travay me osi nou remersye tou sa  ki ti la avan nou, ki atraver zot lalit pour drwa travayer, zot in anmenn sanzman pozitiv dan nou kondisyon travay. Ozordi gras a zot nou pe zouir meyer kondisyon travay e nou pe selebre Lazournen Travayer.

Dan nou selebrasyon ek refleksyon, annou rapel ki nou’n ganny beni avek kapasite ek abilite pour servi nou lespri ek nou lanmen pour fer mervey - pour travay e ganny nou lavi. Nou vwar rezilta travay dir toulezour.  Nou pa bezwen al pli lwen pour nou admir sa mervey :

  • Pour sa pti zanfan ki mis lakres in atrap son lanmen pour fer li aprann ekrir, ozordi i pe okip en plas kle pour devlop son pei - nou remersye e selebre lakonplisman bann ansennyan;
  • Pour sa fanmir ki pe zouir konfor son lakaz, nou remersye e selebre lakonsplisman bann travayer konstriksyon;
  • Pour sa pasyan malad ki’n rekipere, nou remersye e selebre travayer lasante;
  • Pour sa zenn ki’n sape dan labi sibstans danzere, nou selebre lakonplisman nou bann travayer sosyal ek Legliz;
  • Pour sa lapropte ki anvlop nou peizaz, nou remersye e selebre travay dir nou bann travayer pti kontrakter;
  • Pour sa lord ek lape ki permet nou dormi anpe e kontinyen anbras sa larmoni dan nou diversite,  nou selebre lakonplisman nou zofisye lapolis ek nou lafors militer.

Ozordi nou selebre nou lakonplisman konman bann travayer.  Ansanm, tou dimoun ki dan en aktivite travay dan lanplwa ouswa ki pe debrouye lo limenm - zot in anmenn en progre enorm pour nou pep. Kontribisyon sak travayer i en progre pour sak sitwayen.

Mon swe se ki tou travayer i azir koman en vre profesyonnel dan aktivite ki i fer pour ganny zot lavi.

Nou antann koz bokou lo profesyonnel.

Kwa ki fer en vre profesyonnel?

En profesyonnel, se en travayer ki annan en o standar konpetans e ki donn en bon performans dan sa ki i fer.  Se en lanmour pour son travay ek son pei ki pou fer ki i pa pou zanmen abandonn son responsabilite.  Nou nasyon i pti, nou resours imen i limite me nou fyer nou bann travayer, nou bann profesyonnel.

Atraver lenvestisman kontinyel dan ledikasyon, plis loportinite formasyon, akse avek teknolozi modern, louvertir pour biznes en lanvironnman konpetisyon - tou sa i parmi bann mwayen ki gouvernman i met a dispozisyon nou pep pour touzour devlop nou lafors travayer.

Annou touzour regard pli lwen. Ler nou annan konpetans ek determinasyon, e osi profesyonalizm i pli fasil pour konpran e fer fas avek defi.  Nou lafors travayer Seselwa ozordi i pli for e pli kapab, pli pare pour pran bann nouvo loportinite. Nou pare pour demen.

Ser travayer Seselwa,

Ozordi, konman zot Prezidan e konman en travayer o-servis lepep Seselwa, i en loportinite pour mwan, personnelman remersye tou travayer Seselwa ki pe travay dir, ki pe kontribye e ki pe pran son desten dan son lanmen.  Nou konnen e nou apresye fri ki travay dir i aporte.

Mon osi ankor enn fwa lans en lapel avek bann anplwayer pour regard byen zot travayer.  Donn zot lankourazman. Rekonpans zot kot zot merite. Resours imen pa zanmen depresye, letan avek leksperyans i donn li en valer ki nou merit prezerve e servi byen.

E pour tou travayer, avan mon terminen, mon partaz parol en saz avek zot:  Pa ziz sak zour ou travay par ou rekolt, ziz li par lakantite legren ki ou senmen.

Mersi e bonn fet travayer.  Ki Bondye i kontinyen donn nou kouraz pour travay pour nou fanmir ek nou pei.

Mersi.

 

All messages