Presidency

Mesaz Remersiman par Prezidan James A Michel : 20enm Lazournen 3enm Repiblik

Fri, 21 June 2013 | State House

 Mesaz Remersiman par Prezidan James A Michel : 20enm Lazournen 3enm Repiblik

Ser Pep Seselwa,

Nou fek viv ansanm enn bann pli gran moman lazwa ek lafyete dan nou pei. Ti selebrasyon 20an nou 3enm Repiblik, nou nouvo Sesel.

3enm Repiblik i reprezant nou patri, nou nasyon,, laspirasyon nou pep. Pandan selebrasyon noun montre tou sa ki zoli, tou sa ki byen, dan nou 3enm Repiblik.  Ansanm noun partaz  20an linite, 20an sikse, 20an progre. 

Ti en lokazyon solannel, ranpli ek patriotism, ranpli avek lanmour pour nou pei. Ti lokazyon pour nou tou ralye otour nou paviyon, pour sant parol nou linm nasyonal, pour selebre nou demokrasi.

Nou ti resanti, byen for, ki nou 3enm Repiblik pe avanse, pour anmenn nou tou ver en lavenir meyer ankor. Nou pe reisi akoz nou ini. Ti kler ankor enn fwa ki se linite ki garanti nou lavenir, lavenir nou zanfan ek zenerasyon ki vin apre. 

3enm Repiblik se nou, nasyon Seselwa.

 

Nou ti temwany en Sesel dan tou son splander. In en moman inoubliyab. 

I avek en gran satisfaksyon ki mon remersye pep Seselwa an antye pour lanmour ek travay dir pour nou Sesel. 

Mon remersye komite lorganizasyon pour sa selebrasyon siperb.

Mon remersye sekter piblik ek sekter prive pour zot partisipasyon dan ‘show’ nasyonal.

Mon remersye tou lafors disipliner, groupman lazenes ek envite etranze pour parad.

Mon remersye tou lekip dirzans ki mobilize pandan tou lokazyon parey pour fer sir ki nou selebrasyon i deroul byen.

Mon remersye tou travayer ki dan en fason ou en lot i’n kontribye dan sikse nou selebrasyon.

Mon remersye lazenes pour zot partisipasyon.  

Mon remersye sa gran lafoul ki ti ranpli stad pour montre nou lapresyasyon pour tou sa ki nou pei i reprezante pour nou tou. 

Mersi.

 

All messages