Presidency

En Lanmen Lanmour pour Linite Nasyonal

En Lanmen Lanmour pour Linite Nasyonal

Sat, 31 May 2014 | Politics

Prezidan James Michel, ki osi prezidan Parti Lepep, in ouver 28yem Kongre Nasyonal Parti Lepep ozordi  kot Sant Konferasn Enternasyonal.

Kongre ti adpote plizyer rezolisyon, parmi zot en rezolisyon pour demann gouvernman pour deklar le 29 zen, zour Lendepandans Sesel koman Lazournen Nasyonal, e le 18 zen koman Lazournen Konstitisyonnel, apartir lannen prosen.

Prezidan in dir ki dat ki ini tou Seselwa koman en pep, koman en dat ki senboliz nesans en pep, ler Sesel in vin lib ek souvren, i lazournen Lendependans.

“Tou rezolisyon ki noun adopte, zot fonde lo en keksoz fondamental e sa se linite nasyonal. Se sa prensip ki par lao tou, i anim nou, ki motiv nou pour rededye tou nou lafors , tou kouraz nou leker pour nou ser patri, pour nou Nouvo Sesel. Se sa prensip ki ankouraz nou pour tann en lanmen lanmour anver tou fer ek ser Seselwa, pour briz polarizasyon politik kin afekte nou pour tou sa bann lannen, pour rasanble nou koman en sel pep,”  Prezidan Michel in dir pandan son  diskour klotir.

Myse Michel in dir ki lezot rezolisyon, parmi zot bann lamanmann konsititsyon sa parti, pour fer sir ki sa parti i reste modern et pare pour fer fas avek bann nouvo defi, e ki sa parti i reste konekte avek lepep.

“Nou bezwen osi reste konekte avek lepep. Tro souvan, serten i tonm dan letarzi. Zot kree zot pti zón konfor e obliy tou dimoun, tou ketsoz otour zot. Zot vin dekonekte avek lepep. Napa pli gran danze ki sa, pli gran menas pour nou parti. Nou bezwen konbat sa bann latitid negativ. Annou zanmen oubliye ki Parti Lepep i annan en manda pou diriz lepep Seselwa.”

Pandan sa kongre ti annan osi bann mesaz sipor sorti bann diferan parti politik etranze ki afiliye avek Parti Lepep, enkli bann ki ti fer par reprezantan Parti Travayer Moris,  Mouvman Militan Morisyen, Parti Sosyal Demokratik Moris, Lorganizasyon Lepep Rodrige ek group Sosyalis ek Demokrat bann Aliyans Sosyalis ek Demokrat dan Parlman Eropeen.

 

All press releases