Presidency

James Michel i kandida Parti Lepep prezidansyel e Danny Faure i kandida vis-prezidansyel pour Prosen Eleksyon

James Michel i kandida Parti Lepep prezidansyel e Danny Faure i kandida vis-prezidansyel pour Prosen Eleksyon

Sat, 06 June 2015 | Politics

Delege kot 29-yenm Kongre Ordiner Parti Lepep in le 5 Zen 2015 vot a linanimite e aprouv nominasyon Msye James Michel koman zot kandida prezidansyel pour prosen eleksyon. Sa rankont Kongre ti fer kot Sant Konferans Enternasyonal.

Msye Michel ti remersye tou manm Parti Lepep pour zot konfyans kontinyel ki zot in met dan li e in dir ki i reste ankor bokou travay pou li fer la ki in deside pour fer son dernnyen manda koman Prezidan parti.

"Wi, Parti Lepep i'n transform nou pei. Lo tou nivo: politik, ekonomik, sosyal ...I'n ranforsi nou linite ek stabilite. I'n permet nou ranforsi nou demokrasi. I'n permet nou moderniz nou lekonomi. Gro travay ki reste pou mwan fer se kontinnyen mobiliz nou Seselwa pou limenm vin pli gran partisipan dan kreasyon larises dan nou pei. Pou devlop sa lespri antreprenarya, pou devlop pti biznes e ed zot grosi.  San larises ki nou kree, nou pa kapab soutenir nou bann progranm sosyal. Ansanm nou pe reisi akoz linite, stabilite ki Parti Lepep i ofer. Ansanm nou pe reisi akoz transformasyon ki Parti Lepep i'n anmennen dan nou pei. Nou pa pou kit travay dan milye semen," Msye Michel ti dir dan diskour klotir.

"Mon travay i kontinnyen. Mon ankor annan kouraz ek volonte pou travay pour pep Seselwa. Alors mwa kontinnyen e termin travay ki mon'n komanse, selon ki Konstitisyon i permet mwan e selon lavolonte lepep."

Msye Michel ti enform bann prezan ki Kongre in pas plizyer rezolisyon pou Gouvernman enplimante pou kontinnyen transform Sesel. I ti osi anonse ki in swazir Msye Danny Faure, ki an se moman vis-prezidan, koman son kandida vis-prezidansyel dan prosen eleksyon.

"Mon'n swazi Msye Danny Faure koman mon kandida vis-prezidansyel. I en loner ekstraordiner ek en privilez imans pour nou servi pep Seselwa. E nou pou kontinnyen fer li byen, avek tou nou kouraz, avek determinasyon e avek lanmour pour Sesel," i ti dir.

Msye Michel ti osi anonse ki Kongre in aprouv en nouvo lekip pour reprezant Parti Lepep dan  eleksyon Lasanble Nasyonal. E la, i ti felisit bann nouvo kandida e asir zot tou sipor parti. I ti remersye bann manm lasanble ki pou sed zot plas, pour travay ki zot in fer dan "kontriksyon Nouvo Sesel."

Touzour dan son diskour, Msye Michel ti fer resorti ki Parti Lepep i kwar dan lazenes Seselwa ki lafors Nouvo Sesel.

"Parti Lepep i krwar dan nou lazenes – lafors Nouvo Sesel. Zot reprezant lespwar ek laspirasyon nou pep. Lavenir nou pei. En zenn zenerasyon ini, solider, patriotik, ki annan lentere Seselwa aker, ki fyer son Sesel, ki kontan son Sesel. I annan ki dir ki mon pe donn tro bokou sans lazenes. Zot dir ki annan tro bokou zenn dan Gouvernman. Ki nou pe donn zot responsabilite tro vit. Me sa bann ki a pe esey "ser" lazenes ozordi, ki laz zot ti annan ler zot ti pran pozisyon responsabilite? Dir nou ki zot plan pour lazenes Seselwa? Dir nou ki nou fer avek sa bann Young Leaders ki nou'n formen? Ki nou fer avek tou sa bann graduates? En parti politik ki pa krwar dan lazenes set en parti ki pe vin vol lespwar en nasyon. Nou, Parti Lepep, okontrer nou pe prepar nou zenn pou zot pran larelev," i ti dir.

"Pou anmenn ankor plis transformasyon Sesel. Nou, ki pli aze, annou gid lazenes pou pran zot responsabilite, zot lobligasyon, zot rol "leadership". Se la kot leksperyans ek lasazes i konplemant lespwar, kreativite, inovasyon ek talan. En pon pour lavenir. En rev ki nou bezwen ed lazenes Seselwa pou realize. Mwan, se sa ki mon krwar ladan e se sa ki mon pou kontinnyen fer," i ti azoute.

Per-fondater parti, Msye France Albert Rene ki pa ti prezan kot Kongre, ti'n anvoy en mesaz sipor lo video pour Msye James Michel.

Dan son diskour Msye Michel ti note ki Parti Lepep pou touzour kwar dan bann prensip k'in anim Msye Rene e remersye li pou tou sa ki'n fer.

"Nou krwar dan nou prensip ki'n touzour gid nou, e ki pou kontinnyen gid nou a-lavenir. Nou krwar dan nou prensip ki nou'n zanmen trai e ki nou pa pou zanmen trai. Bann prensip ki'n anim Msye France Albert René, nou "per-fondater", bann militan premyer-er, ek son bann konpannyon-delit ki ti akonpanny li. Nou salye zot kouraz, zot konviksyon e zot lakonplisman. Zot vizyon ki kontinnyen enspir nou. Zot en lafors istorik, en lenspirasyon pour nou kontinnyen dan nou lalit. Nou rann en omaz merite Prezidan René. Nou temwanny li nou respe e nou lwayote anver bann prensip ki nou'n erite. E nou remersye li senserman pour tou sa ki'n fer pour Parti e pour Sesel," i ti dir.

I ti azoute, "Se sa bann prensip fondamantal ki'n form mwan e ki kontinnyen enspir mwan, personnelman. E se zot sa bann prensip ki donn mwan lafors pou kontinnyen mon travay pour Sesel. Pour mwan kontinyen travay pour tou Seselwa, e nonpa dan lentere detrwa dimoun. Pou kontinnyen donn en "fair deal" lepep an antye. Se sa mon prensip ki mon pa pou zanmen abandonnen. Zanmen personn – okenn personn – pa pou met mwan avek miray e fer mwan trai mon prensip. Napa negosiasyon lo la."

Msye Michel ti fer resorti ki li ek son lekip i la pour tou Seselwa e ki zot pou la ziska ki zot pas larelev avek en lot zenerasyon dirizan. I ti demann tou dimoun dan Parti Lepep pou reste ferm lo semen progre e stabilite e osi pou defann zot lentere e zot lavenir.

All press releases