Presidency

Selebrasyon tradisyonel pour bann dimoun trwazyenm az

Selebrasyon tradisyonel pour bann dimoun trwazyenm az

Mon, 16 November 2015 | State House

Prezidan James Michel in apre midi akeir Prezidan France Albert René kot en resepsyon tradisyonel an loner dimoun trwazyem az e osi a lokazyon 80yenm laniverser Ansyen Prezidan, dan zarden State House. Osi prezan ti en gran nonm dimoun trwazyenm az sorti tou bann distrik Sesel e osi kot kouvan Sainte Elizabeth.

Sa resepsyon ti osi ganny asiste par Viz Presidan Danny Faure, fanmiy Myse René e lezot envite distinge.

Prezidan Michel in dekrir sa levennman anyel koman en selebrasyon rekonesans pour bann dimoun aze pour travay ki zot in fer dan devlopman pei e pou osi selebre ansanm laniverser Ansyen Prezidan Rene.

"Lepep Seselwa atraver mwan menm i remersye ou pour ta sa ki oun fer, pour tou sa travay ki oun fer pou anmenn nou pei kot i ete ozordi e pour ou travay pour lepanouisman lepep Seselwa. Nou dir ou mersi. Ozordi letan ou pe selebre ou 80yenm laniverser, nou osi nou selebre sa lokazyon avek ou. Lepep Seselwa i selebre sa lokazyon avek ou e i remersye ou pour donn ou lavi politik pour fer dibyen pour Sesel e Seselwa, nou dir ou mersi," Prezidan Michel ti dir dan son ladres.

Prezidan ti remersye tou bann dimoun trwazyem az pour soutyen ki zot in donn li pour li kapab desarz son responsabilite.

"Mon oule remersye osi tou nou bann dimoun aze, akoz se atraver zot ansanm ek Prezidan Rene k'in travay pour devlopman nou pei; travay pour asire ki nou lazenes e ki zenerasyon fitir i kontinnyen ganny en meyer lavi, i kontinnyen ganny bann loportinite e kontinnyen viv dan en pei kot i annan stabilite, lanmour, lape e larmoni."

Prezidan Michel in profit sa lokazyon pou demann bann dimoun aze pou pas sa lasazes e leksperyans avek bann dimoun ki pli zenn pour ki zot kapab konpran bann bon valer koman lape, larmoni, stabilite e lafwa.

Lo son kote, Ansyen Prezidan René in remersye tou bann k'in travay ansanm avek li pou ede ki lazenes i grandir e ganny tou loportinite posib a zot dispozisyon. En keksoz enportan ki i ti dir I atas bokou avek lavenir.  I ti osi remersye gouvernman pour tou sa ki zot in fer e ki i ankor pe fer.

Pandan sa resepsyon de dwayen; Madanm Nancy Marie e Msye Mark Hoareau ti ganny rekonnet koman bann dwayen Sesel lefet ki zot bann dimoun pli aze dan pei.

All press releases