Presidency

Nou Parti, Nou Lalit, Pli Determinen Ki Zanmen!

Nou Parti, Nou Lalit, Pli Determinen Ki Zanmen!

Thu, 02 June 2016 | Politics

Prezidan James Michel, ki osi prezidan Parti Lepep, in ouver 30yem Kongre Nasyonal Parti Lepep ozordi  kot Sant Konferans Enternasyonal.

Kongre ti adopte plizyer rezolisyon, parmi zot en rezolisyon pour adopte azanda pour eleksyon Lasanble Nasyonal 2016 anmontan,  e osi en lot pour pour eksprim konfyans total dan Prezidan James Michel.

Prezidan in dir ki Parti Lepep in reste for e pare pour laviktwar dan sa prosen eleksyon Lasanble Nasyonal.

“Wi, nou la – pli for, pli determinen ki zanmen. Nou la, e nou reste vizilan pou asire ki nou bann lakonplisman pa zanmen ganny detrwri. Nou la, pou tenir sa flanbo o, e pou transmet li avek zenerasyon ki pe swiv nou. Nou la, e ler nou get nou parkour, lakonplisman nou pei, nou slogan “Fearless in Dignity” i pli relevan ki zanmen. Akoz se nou ki’n anmenn dinyite pour pep Seselwa.,”  Prezidan Michel in dir pandan son diskour klotir.

Myse Michel in dir sa progre ek lakonplisman ki Parti Lepep in anmen pou lepep Seselwa i devret ganny proteze kont en kiltir laen ek divizyon.

“Ozordi, nou kapab konstat avek bokou lafyerte nou lakonplisman. Tou sa lakonplisman, tou sa progre, se nou – e selman nou – SPUP/SPPF/Parti Lepep ki’n anmennen dan sa pei.Me, si nou pa fer atansyon, tousala i riske disparet. Tousala i riske disparet si nou les nou ganny anbete par bann fo promes. Si Seselwa i aksepte politik pil lo nou prosen e politik saboule. Si sa i arive, nou pou antre dan en letap fernwar, laenn ek divizyon. Si sa i arive, fini pour Sesel. Fini. Annou mazin byen kot nou anvi anmenn nou pei a-lavenir. Annou mazin byen ki kalite gouvernman nou anvi pour nou pei. Annou mazin byen ki kalite leritaz ek lavenir nou anvi lese pour nou zanfan.”

Prezidan in dir ki Parti Lepep pou kontinyen diriz desten Sesel e kontinyen akonpli nou bann responsabilite lo nivo nasyonal, rezyonal e enternasyonal.

“Dan sa konteks, Msye Ban Ki-Moon i’n rapel nou resaman ki Sesel i en model pour larezyon, en model pour lemonn. En model pour lademokrasi. En model pour bonn gouvernans. En model pour egalite ant zonm ek fanm. En model pour zesyon lanvironnman. Sa deklarasyon par Sekreter Zeneral Nasyon Zini i rann nou fyer. Nou pou kontinyen dan sa semen!” Prezidan in dir.

All press releases