Presidency

Update/ Aksidan bato

Update/ Aksidan bato

Sun, 14 August 2016 | Condolences

Prezidan James A Michel i’n eksprim son profon langwas swivan laksisan sa bato ki ti arive yer ver 6.30 diswar ant La Digue ek Praslin.   Prezidan ti dir ki i partaz soufrans ek lapenn fanmiy dimoun ki’n viktim sa laksidan.  “I en trazedi enorm e nasyon Seselwa an antye pe viv sa trazedi li-menm,” Prezidan ti dir. “Nou rezoui ki sa pti garson ek en lot pasaze sa bato i’n ganny retrouve vivan, menm si zot dan en leta kritik lopital. Nou tou nou partaz soufrans fanmiy sa trwa dimoun k’in peri dan sa laksidan trazik e ki zot lekor i’n ganny retrouve. Set en moman tre penib pour nou tou, ki demann solidarite tou Seselwa pou donn zot sipor fanmiy ki dan lapenn ozordi,” Prezidan ti azoute. Nou leker ek nou lapriyer i avek zot, Prezidan ti dir.   Toutswit an aprenan sa laksidan Prezidan Michel ti donn lenstriksyon pou ki okenn mwayen pa ganny eparnyen pou resers ek sovtaz sa bann dimoun ki manke. “Tou bann resours Leta ti ganny mobilize, e nou ti kontinyen avek nou loperasyon resers ek sovtaz. Nou’n kontinyen donn tou sipor posib – moral e materyel – fanmiy bann nofraze,” Prezidan Michel ti dir.    

All press releases