Presidency

Diskour Pasasyon Pouvwar par Prezidan James Alix Michel, State House, le 16 Oktob 2016

Sun, 16 October 2016 | State House

Vis Prezidan Faure,

Prezidan Mancham,

Sef Ziz,Prezidan

Lakour-Dapel,

Speaker Lasanble Nasyonal,

Minis,

Manm Lasanble Nasyonal,

Your Excellencies Heads of Diplomatic Missions and International Organisations,

Envite distenge,

Ser frer ek ser Seselwa,

Letan i pas vit. Me ler ou’n konsakre pli gran parti ou lavi pou anmenn en meyer lavenir pour ou pep, ou pa apersevwar letan pase. Letan napa lenportans.

En dikton i dir: “en semenn i bokou letan dan politik”! Mwan, mon’n pas plis ki 2,500 semenn dan politik! Apre tou sa letan dan politik, apre tou sa letan dan divers fonksyon ministeryel ek vis-prezidansyel, apre 12-an alatet Repiblik Sesel, apre tou sa letan ki mon’n konsakre a-pep Seselwa, mon ti santi ki ler ti’n arive pou mwan pas larelev. Pas larelev a en lot dimoun ki pli zenn ki mwan, me ki’n partaz en bon bout mon parkour.  Ki pou kapab pourswiv sa ki mon’n komanse. Ki pou kapab anmenn Sesel lo en lot faz devlopman. Ki partaz menm prensip ki mwan. Ki kapab kontinyen sa lalit ki nou’n konmanse plis ki senkant an pase.

Mon napa okenn dout ki Msye Danny Faure pou fer en bon travay dan son nouvo fonksyon a-latet nou pei. En travay ki pou reflekte son lentere ek son lanmour pour nou pep. Pou batir lo sa ki nou’n akonplir ansanm.

Mon felisit salerezman Msye Danny Faure ki pou vin nou nouvo Prezidan dan ankor en pti moman. Danny, pran swen avek sa pei. Kontinyen dan imilite. Kontinyen reste konekte avek lepep.   Mon asir ou tou mon sipor e swet ou bonn sans dan sa latas ki devan ou. Mon demann osi pep Seselwa pou donn nouvo Prezidan Larepiblik tou nou sipor. Annou aklanm fitir Prezidan byen for!

Pep Seselwa,

Regre? Non, mon napa okenn regre ki mon pe kite koman Prezidan Larepiblik. Mon ti ava swete sepandan ki sa lespri linite nasyonal ti’n pli ankre dan nou pep, plis respe pour kanmarad e pour bann lenstitisyon Leta par bann dirizan politik. E ki plis bann fleo sosyal ti’n ganny eliminen.

Mon pe sorti avek en sans profon lakonplisman, en sans ki mon’n akonpli mon devwar anver zot e anver mon pei. Avek en leker ouver. Mon pe sorti avek tou mon dinyite ek mon loner entak. Zanmen mon’n trai mon  parti. Zanmen mon’n trai mon prensip. Mon’n travay pour benefis tou seselwa.  Mon sorti, konsyan ki Sesel ek pep Seselwa i pli gran ki tou.

Ansanm nou’n arive fer bokou. Mon dir byen ANSANM. Akoz nou pa ti pou ariv la ozordi si nou pa ti travay dir ansanm..

Lekel ki kapab refize aksepte larealite anfas? Larealite transformasyon en sitiasyon “napa” pou li vin enn kot tou keksoz i annan. Larealite akimilisasyon nou rezerv deviz etranzer sorti 25 milyon dolar ameriken pou li vin plis ki 500 milyon ozordi. Larealite repeyman e rediksyon nou det, sorti apepre 160 poursan nou GDP pou ariv en pti pe plis ki 60 poursan GDP ozordi, ki tre soutenab. Konstriksyon plis ki 8000 younit lozman.  Larealite progresyon Sesel pou vin en pei o-reveni. Fondasyon nou prop liniversite ki’n kree plis ki 500 “graduates”, ikonpri en nouvo zenerasyon “Young Leaders”. Larealite kreasyon plis lanplwa, plis pti biznes, plis antrepriz mwayen. Larealite ranforsman nou demokrasi. Larealite reyonnman Sesel lo lasenn enternasyonal...

Tousala – e plis ankor – nou’n fer li dan 12-an. Personnelman, mon fyer rol ki mon’n zwe dan transformasyon nou pei. Natirelman, mon pa ti kapab fer li tousel. Mon’n ganny sipor Vis-Prezidan Belmont, Vis-Prezidan Faure ek bann minis. Mon’n ganny sipor bann fonksyoner dan mon Gouvernman. Mon’n ganny sipor mon Parti. Mon’n ganny sipor Seselwa. Mon’n ganny sipor nou bann partener etranze. E mon’n ganny sipor mon bann pros kolaborater.

Zot tou, mon dir zot mersi. Mersi pour sa ki zot i’n ed mwan akonplir pour Sesel.

Mon oule osi remersye senserman mon bann predeseser – Prezidan Mancham ek Prezidan René.

Ser frer ek ser Seselwa,

Mon pe pran mon retret me mon pou reste aktiv. Parti Lepep pou kontinyen reste en gran pasyon pour mwan. Lavenir nou Parti, son levolisyon, i tous mwan profondeman. Mon annan ankor en kontribisyon pou fer. Mon pou kontinyen fer li tan ki mon kapab zwe en rol valab dan lavenir sa Parti ki annan en leritaz revolisyoner. Sa Parti ki reprezant laspirasyon, lentere ek rev Seselwa. Mon travay dan Parti pou permet mwan reste konekte avek lepep. Mon pa pou abandonn zot!

Ser konpatriyot,

La ki mon pe kit fonksyon Prezidan Larepiblik, mon annan antet – e mon pou gard li dan mon leker e mon pou proklanm li fyerman – sa verse dan Nouvo Testaman: “Mon’n konbat bon konba, mon’n fini lakours, mon’n gard lafwa”.

Mon’n fer li dan mon fason! Yes,  I did it my way!

Ki Bondye i kontinyen beni nou ek nou patri.

Mersi.

All speeches