News

31-Yenm Kongre Parti Lepep Diskour Louvertir Par Prezidan James A Michel Le 3 Zen 2016

Sat, 03 June 2017 | Politics

Vis-Prezidan Vincent Meriton

Depite-Sekreter Zeneral, Myse Peter Sinon,

Manm Komite Santral Egzekitif,

Ser delege,

Ser envite,

Kanmarad militan,

 

Mon swet zot labyenevi a sa 31-yenm Kongre Nasyonal nou Parti. I koensid avek komemorasyon 53-yenm laniverser fondasyon nou Parti. Annou selebre sa levennman dan kad nou kongre, e rekonet e apresye son parkour toudilon son listwar. 

Ozordi se dernyen fwa ki mon prezid deliberasyon Parti Lepep. Mon fer li avek en bren nostalzi, me i’n ler pou mwan pas larelev avek en nouvo zenerasyon, avek en nouvo “leadership” ki zot-menm zot a swazir. 

Nou annan en travay serye devan nou. Avek zot sipor, avek zot kontribisyon e atraver zot deliberasyon mon annan antyerman konfyans sa Kongre pou permet nou pran serten dezisyon konkret ki pou determin “leadership” e direksyon Parti Lepep pandan sa bann lannen ki devan nou. 

Sekreter Zeneral Parti pa avek nou ozordi. Prezidan Danny Faure i’n deside pa prezant li pour eleksyon koman prezidan nou Parti. Nou respekte son dezisyon pour bann rezon ki’n eksplik a-lanasyon semenn pase. Nou remersye li pour tou sa travay ki’n fer pour nou Parti. Anmenmtan, mon remersye li personelman pour sipor ki’n donn mwan, e mon swet li bonn sans dan travay ki devan li.

Mon annan akote mwan Depite-Sekreter Zeneral Parti, Msye Peter Sinon. I pou ed mwan diriz deba ek deliberasyon sa Kongre Nasyonal Parti Lepep. En Kongre ki i annan en azanda tre relevan dan sa lepok ki nou pe traverse.

 

Sa lazanda i enkli:

 

  •         Eleksyon prezidan Parti;
  •         Eleksyon manm Komite Santral Egzekitif;
  •         Ladopsyon en serten nonm rezolisyon.

 

Nou ekspekte zot partisipasyon aktif.  Se zot desizyon ki pou gid lavenir nou Parti. Lafors Parti pa pou depann selman lo nouvo Prezidan Parti lepep, lo nouvo Sekreter Zeneral ek Depite-Sekreter Zeneral, me osi lo manm Komital Santral Egzekitif. Gard sa byen antet.

 

Nou bezwen bann dimoun serye lo Komite Santral. Bann zonm ek fanm ki travay avek pasyon ek devouman. Dimoun ki met lentere siprenm Parti avan zot lentere personnel. Nou bezwen dimoun ki annan sa lanmour pour Parti Lepep. Anfen, Parti Lepep i bezwen tou son zanfan, i bezwen zot tou.

 

Annou pran bon desizyon  pou fer nou Parti Lepep avanse.

Mon swet zot tou bokou sikse dan nou deliberasyon e en travay friktye.

 

All speeches